NO*KeylaKatt Josie & Kudeyar Sladkoe Pyatnyshko

i283726789593006207
i283726789593006208
i283726789593006209
i283726789593006210

Den 13. mai 2022 fikk NO*KeylaKatt Josie en kattunge.

NO*KeylaKatt Theodor.